LibraryTitleИстория на грехаAuthorЖеромски, СтефанPublishedСофия : Народна Култура 1982
Status:Check Shelves SubjectКнига за възрастниTypeОборотенDescription
„История на греха“ е типичен пример за художествено-стилистичните особености на прозата на Жеромски, където в оригинална сплав се смесват разнородни литературни влияния. Повествователната обстоятелственост на критическия реализъм – с емоционално-лирическата приповдигнатост на романтизма. Влиянието на натурализма с неговия интерес към „низка“ тематика – с двойния – биологично-социален – детерминизъм на личността – и на модернизма с неговия интерес към проблематиката на греха, на свободата на волята, релативността на морал и религия, засилена еротика. Вниманието към художествената пластика се съчетава (нерядко конфликтно) с публицистични отстъпления, с широка „самозадоволяваща се“ дискусия по важни обществени и морални въпроси.
Keywords