Верргиния Лазарова. 
Завършила Пловдивски Университет със специалност Социална педагогика. Завършила Магистърска програма Финансов мениджмънт.