Трудов стаж

Професионален опит -38 години
Заемана длъжност Старши учител по математика и физика
Основни дейности и отговорности Обучение и възпитание на ученици от V – ХІІ клас по природоматематическите дисциплини, класен ръководител

Образование и обучение

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Софийски университет „Св. Климент Охридски”
• Основни предмети/застъпени професионални умения Математика, физика и астрономия
• Наименование на придобитата квалификация V квалификационна степен
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Езикова специализация- гр. Безансон, Франция