Деница Маринова е завършила Лесотехнически университет София със специалност „Стопанско управление на горите“ и в момента придобива специалност от Великотърновския университет за преподаване.

Тя използва методът Дизайн мислене за творческо проектно базирано обучение по български език. Всички материали и ресурси по проекта се предоставят от компанията Ред Пейпър Плейн България.