Д-р Нора Димитрова Клинтън е завършила класическа и английска филология в СУ “Св. Климент Охридски”, има магистратура по класическа филология от University College London и докторат по класическа лингвистика от Cornell University. Тя има над петнадесет години опит в обучението на студенти и частни ученици на български, латински, английски и старогръцки език, включително курсове в Cornell University и Diplomatic Language Services.