Родена e в град Кюстендил. През 2002 г. завършва специалност "География" с образователна степен магистър в СУ " Св. Климент Охридски".