Светлана Евгениева е завършила СУ " Св. Климент Охридски" със спецялност “Социална педагогика” и магистратура в УНСС “Счетоводна отчетност”. През 2018-2019 е завършила курс по Монтесори метод за деца от 0-3 години и за деца от 3 до 12 години. През 2019 е преминала през курс по “Валдорфска педагогика”.