Завършва Автоматизация на производството към ВМЕИ, Пловдив. Преподава информатика във ВМЕИ, Пловдив. Защитава дисертация в БАН, където работи като научен сътрудник и Началник-отдел „Хардуер дизайн“.

От 1999 г. живее в САЩ, понастоящем работи като програмен мениджър в Библиотеката на Конгреса.