Завършва Средно музикално училище със специалност Виолончело. Получава сертификат за професионална квалификация Организатор музикални дейности. Завършва Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в гр. Пловдив, специалност Педагогика на обучението по музика с професионална квалификация Учител по музика в детска градина, начален, среден и горен курс.  Изучавала хорово дирижиране.

Има сценични хорови изяви в множество европейски страни.

Живее и работи в САЩ от 2004 г.