С откриването на академия Христо Ботев най-накрая се сбъдна наша мечта - българско училище в околностите на Вашингтон, което не само да съхранява и утвърждава българския бит и култура, но и да предоставя качествено образование благодарение на невероятен преподавателски колектив и материална база. Изключително доволни ни прави и съществуващата открита комуникация и приятелска атмосфера между ръководство, преподаватели и учители.

Мария Стаева - родител,