Българското училище "Христо Ботев" създава отлична атмосфера за образованието на деца (дори и родители).  Желанието на учениците да бъдат в това училище е резултат от старателността която учителите влагат в обучението на всички.

Учениците не само изучават български език, литература и история, но и се запознават с много други елементи от културата на българския народ.  Извънкласните занимания предоставят възможност да се учат народни хора и песни, да се запознаят с българските традиции и обичаи.  Българските празници се отбелязват с програма изнесена от учениците, дори и с предмети изработени от тях.

Илиана Лундбалд - родител,