Конкурси

  • С България в сърцето

    "С България в сърцето" е конкурс с цел издигане и затвърждаване на познанията за България, нивото на обучение и мотивираността на учениците. Награди $1,600 обща стойност Първо място стипендия от $1,000, които ще се пос...

    Още информация