Учебни такси

Месечните такси за учебната 2022/2023 година са:

ТаксаОписание
$95 първо дете
$85 второ и всяко следващо дете
$25 народни танци за деца
$25 кръжок „Изкуства и традиции“
$45 народни танци за възрастни
$170 български език за възрастни
$60 подготовка за Global Seal of Biliteracy максимум 5 учвника
Таксите се дължат в началото на платежния период. Периодите са избираеми със следните възможности:

  • месечно в рамките на учебната година,
  • два пъти годишно,
  • веднъж годишно

Приемат се кредитни карти (изисква 3.8% допълнителна такса) или банкова сметка (без допълнителна такса).