Месечните такси за учебната 2022/2023 година са:

ТаксаОписание
$95първо дете
$85второ и всяко следващо дете
$25народни танци за деца
$25кръжок “Изкуства и традиции”
$45народни танци за възрастни
$170български език за възрастни
$60подготовка за Global Seal of Biliteracy

Таксите се дължат в началото на платежния период. Периодите са избираеми със следните възможности:

  • месечно в рамките на учебната година
  • два пъти годишно
  • веднъж годишно

Приемат се кредитни карти (изисква 3.8% допълнителна такса) или банкова сметка (без допълнителна такса).