Месечните такси за учебната 2023/2024 година са:

ТаксаОписание
$125/$115*първо дете
$115/$105*второ и всяко следващо дете
$40/$35*народни танци за деца
$40/$35*кръжок “Изкуства и традиции”
$45народни танци за възрастни
$170български език за възрастни
$60подготовка за Global Seal of Biliteracy

* Цена при заплащане за цял учебен срок

Таксите се дължат в началото на платежния период. Периодите са избираеми със следните възможности:

  • месечно в рамките на учебната година
  • учебен срок (два пъти годишно)

Приемат се кредитни карти (изисква 3.8% допълнителна такса) или банкова сметка (без допълнителна такса).