misiyaУчилище „Христо Ботев“ е неправителствена американска организация с нестопанска цел, чиято главна задача е да осигурява условия за обучението по български език и култура на деца и възрастни от региона на Вашингтон, Мериленд и Вирджиния.

Нашата мисия е да съхраним българския език. Езикът е природен феномен и упражняването му съхранява традициите, историята и ценностната система на човека. Двуезичната култура обогатява духовните ни преживявания и внася дълбочина в изразяването ѝ.