Тема на есето за конкурса "С България в сърцето"

Всеки участник в конкурса трябва да представи есе. Есето трябва да описва интересни лични преживявания от мероприятие на което са присъствали и други българи. Няма ограничения за тематиката и местото на което е проведено мероприятието. Като пример…