Тема на есето за конкурса "С България в сърцето"

Всеки участник в конкурса трябва да представи есе. Есето трябва да описва интересни лични преживявания от мероприятие на което са присъствали и други българи. Няма ограничения за тематиката и местото на което е проведено мероприятието. Като примери могат да се използват: рожденни дни, излети, почивка на море или балкан, посещение на българско училище, танцови вечери, семейни събирания и други. Заглавието на есето е свободно избираемо и трябва да показва емоционалното състояние което е вълнувало ученика по време на събитието.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.