24На 24-ти май в училище “Христо Ботев” ще празнуваме деня на славянската писменост. Поканени са всички!

Какво знаем за този изключителен празник?

На престола на първото Българско царство е изключителният дипломат цар Борис I. Държавата, макар и разединена етнически, езиково и културно, воюваща по всички граници с променлив успех,  процъфтява.  Заслуга за това има самият цар, покръстил българското население и приютил изгонените от Великоморавия ученици на братята Кирил и Методий. Тези ученици пристигнали в България през 886 г. основават Преславската книжовна школа и започват образователна дейност която днес се разпростира над повече от 300 милиона население от 26 народи, като само 8 от тях са славянски.

Ако искате да научито повече интересни факти за създателите на тази писменост заповядайте в 16:00 часа на адрес: 8120 Carroll Ave,  Takoma Park, MD 20912

На представлението ще чуете още лекция за пролетните етнически празници на територията на България представена от научните работници от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН  гл. ас. д-р Яна Гергова и от гл.ас. д-р Лина Гергова, които правят изследване на културното наследство, съхранявано, разпространявано, възпроизвеждано от сънародниците ни в емиграция. Подробности за тяхното изследване можете да намерите на www.migrantheritage.com

Учениците от училище “Христо Ботев” са подготвили за вас интересна програма, в която ще видите театрална интерпретация на приказката на Ран Босилек, “Чудна свирка”, песни, танци и други изненади.