Д-р Наталия Чалмърс ще изнесе лекция на тема “Хигиена на устната кухина” на учениците от училище “Христо Ботев” от 13:40 ч. на 31-ви май 2015 г.

11334309_10152881760485823_559831842_n

Д-р Наталия Чалмърс завършва стоматология в Медицинска академия, София през 1999 г. и през 2008 г. защитава дисертация за доктор на медицинските науки. През 2012 г. д-р Чалмърс получава сертификат за Детска стоматология от University of Maryland. Тя е сертифицирана от борда на Американските детски стоматолози и е получила стипендия за NIDCR T32 следдипломна аспирантура от Forsyth Institute, Бостън, Масачузетс. Д-р Чалмърс развива научна дейност в областта на Доказателствена детска стоматология, микробиом на кариеса и пулпит при децата, както и орален микробиом при имунен дефицит и болест на присадката срещу приемателя при трансплантация на костен мозък. Д-р Чалмърс е секретар на групата “Жени в науката“ към Международната асоциация за стоматологични изследвания и аспирант към Американската академия по детско орално-стоматологично здраве с научно-изследователски и законодателен център. Д-р Чалмърс е съавтор на тринадесет публикации в престижни списания, влючително „Journal of Dental Research“, „Journal of Bacteriology“ и „Journal of Clinical Microbiology“.