Училището разполага с театрална зала с 370 места оборудвана с модерна озвучителна и видео техника.