През Ноември 2016 проведохме анонимна анкета между подителите на децата записани в нашето училище. Всеки родител получи анонимна акета и имаше възможност да изрази мнението си за училището и учебната програма. Оценките за весеки въпрос в анкетата бяха между 0 (най-ниската оценка) и 10 (най-високата оценка)

Въпроси за качеството на училището и на учебната програма

Средна оценка от всички 26 анкети:

До каква степен вашето дете деца идват с удоволствие на училище   

9.15

Като цяло, доколко сте доволни от училището тази година 

9.23

Доколко детето Ви показва напредък в овладяване на българския език     

9.23

Материалът се обяснява ясно

9.44

Обучението е на необходимото ниво за моето дете   

9.11

Като родител, знам какво трябва да направя, за да помогна за напредъка на детето ми   

9.37

Аз съм доволен от учителя на моето дете  

9.65

 

Въпроси относно уроците по народни танци за деца

Средна оценка от 18 анкети

До каква степен вашето дете/деца участват с удоволствие в уроците по народни танци

9.38

Деца показват напредък в народните танци    

9.29

Материалът се обяснява ясно   

9.47

Обучението е на необходимото ниво за моето дете     

9.41

Аз съм доволен от учителя по танци на моето дете      

9.58

Обобщени резултати от анкетата:

1.       Какво харесвате в училище “Христо Ботев” и смятате, че е важно да не бъде променяно?

 • Учителите
 • Администрацията
 • Отлична организация
 • Базата
 • Спокойната атмосфера
 • Грижа за учениците
 • Ентусиазъм
 • Концерти и други културни събития
 • Народни танци

2.       Какво в организацията може да се промени?

 • Комуникация относно разписание на часовете и цени
 • Един директор със заместници по дейности и мероприятия
 • По-чести родителски събрания
 • Повече извънкласни занимания за децата
 • Длъжностни характеристики
 • Правилник за вътрешния ред – (бел. на ръководството – съществува)

3.       Кои са начините за привличане на повече деца/ семейства?

 • Реклама чрез лични контакти, фейсбук, имейл и други
 • Социални групи
 • Помощ от Бг посолство
 • Помощ от църква
 • Помощ от други Бг организации и общности (Асен Асенов, Люти чушки)
 • Реклама и търпение
 • Допълнителни занимания за родители

4.       Имате ли познати/ приятели, които можете Вие да привлечете?

 • Постоянно говорим за училището пред приятели
 • Повече публикации в социалните мрежи
 • Направили сме необходимото
 • Да, в далечно бъдеще
 • Да – 5
 • Не – 6

5.       Моля споделете как виждате Вие набиране на повече средства за училището?

 • Дарения от индивидуални донори и благотворителни организации
 • Изяви, брошури, базари
 • Изяви на учениците (събора в Калева)
 • Спонсори за мероприятия
 • Прожектиране на български филми с английски субтитри
 • Въвличане на родителите в дейности с финансови резултати
 • Нямам против да даря лично – 1

6.       Готови ли сте да направите лично дарение?

 • Да – 14
 • Не – 1
 • Да, за определени цели – 1
 • Да, при възможност – 1