“С България в сърцето” е конкурс с цел издигане и затвърждаване на познанията за България, нивото на обучение и мотивираността на учениците.

Награди $1,600 обща стойност

Първо място

 • стипендия от $1,000, които ще се поставят на влог на името на наградения до завършване на гимназия с право да бъдат употребени за обучение в колеж;
 • книга от български автор;
 • отличителна грамота;

Второ място

 • стипендия от $500, които ще се поставят на влог на името на наградения до завършване на гимназия с право да бъдат употребени за закупуване на учебници в колеж
 • книга от български автор
 • отличителна грамота

Трето място

 • $100 под формата на карта за веригата магазини „Barnes & Noble”
 • книга от български автор
 • отличителна грамота.

Поощрителни награди за всички

 • книга от български автор
 • отличителна грамота.

Изисквания към кандидатите

 • да бъдат ученици от 5-ти до 12-ти клас от български произход
 • да живеят в приблизителен радиус от 150 мили от гр. Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ.
 • да имат общ успех минимум 3.75 от американското училище.
 • да владеят писмено и говоримо български език
 • да познават българската култура, история и география.

Нужни документи

Кандидатите трябва да изпратят следните документи:

 • Мотивационно писмо за участие в конкурса
 • Характеристика от класния ръководител на американското училище
 • Характеристика от класния ръководител на българското училище.**
 • Удостоверение от преподавателите по извънкласните/извънучебни дейности към българското училище, в които ученикът участва, ако има такива, придружено с кратко описание на дейността на групата, поведението на ученика и приноса му за групата и училището.**
 • Удостоверение от преподавателя по литература в българското училище (или от родителя, ако ученикът не посещава българско училище), че ученикът е прочел задължителната българска литература за съответния клас.
 • Дневник (ако има такъв) с прочетените книги на български, английски език или друг език през  2014-2015 г. с кратко резюме на всяка прочетена книга. Препоръчително е резюмето за всяка отделна книга да е на езика, на който книгата е прочетена.
 • Ако ученикът участва в мероприятия на общността по местоживеене за периода 09/2014-05/2015 г., родителят да опише накратко мероприятията, в които детето е участвало, мотивите и резултатите от участието. В подкрепа на изложението може да се приложи снимков материал, не повече от 2 снимки на мероприятие.
 • Есе по предварително зададена тема, която ще бъде оповестена на 1 май, 2015 г.

Срокове

Срок за подаване на документите: от 10 до 24 май, 2015 г., на имейл: chairman@botevacademy.org.

Резултати

Класираните ученици ще бъдат извикани на събедедване на 31 май, 2015 г, на адрес 8120  Carroll Ave, Takoma Park, MD 20912, в 13.00 ч., където независимо жури*** ще им зададе въпроси от общ характер както и върху прочетената от тях литература. Всички участници ще бъдат класирани въз основа на общото им представяне на база на гореизброените документи и резултата от събеседването. На интервюто учениците нека донесат тетрадките си за работа в клас и домашни упражнения по български език, литература и история за периода 09/2014 – 05/2015 г.** Резултатите ще бъдат обявени на 31 май, 2015 г. в 17.00 ч. от председателя на журито по имейл до всички участници от конкурса.

Тема за есето

Всеки участник в конкурса трябва да представи есе. Есето трябва да описва интересни лични преживявания от мероприятие на което са присъствали и други българи. Няма ограничения за тематиката и местото на което е проведено мероприятието. Като примери могат да се използват: рожденни дни, излети, почивка на море или балкан, посещение на българско училище, танцови вечери, семейни събирания и други. Заглавието на есето е свободно избираемо и трябва да показва емоционалното състояние което е вълнувало ученика по време на събитието.

Допълнителни бележки

*Ако наградените ученици не постъпят в колеж до три години след завършване на средното си образование, стипендията се анулира и се пренасочва към други конкурси и изяви от подобен характер. ** Това изискване не се отнася за децата, които не посещават българско училище. *** Журито ще бъде съставено от личности с български произход, владеещи писмено и говоримо български език на достатъчно високо ниво, които нямат деца в българските училища в САЩ, не са действащи преподаватели или служители в тези училища, имат висше образование и професионален (управленски, лидерски или новаторски) опит.